KONTAKTI

Dzīvības Mātes institūta priesteri Latvijā:

Andris Kravalis,
Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests,
Klostera iela 4, Rīga, LV-1050,
e-pasts: krandris@catholic.lv ;

Daumants Abrickis,
Aglonas bazilikas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu draudžu prāvesta p.i.,
Cirīšu iela 8, Aglonas pagasts, Aglonas nov., LV-5304,
e-pasts: abrickis.daumants@gmail.com ;

Rolands Abrickis,
Barkavas, Stirnienes, draudžu prāvests,
Parka iela 5, Barkava, Madonas nov., LV-4834,
e-pasts: rolandsabrickis@gmail.com .