TĒVS MARIJA EUGĒNIJS NO BĒRNA JĒZUS

Dibinātājs

Anrī Grialū (Henri Grialou)

(1894. g. 2. decembris – 1967. g. 27. marts)

Anrī Grialū (Henri Grialou) dzimis 1894. gada 2. decembrī vienkāršu ļaužu ģimenē Gā (Gua) – ogļraču ciematā, kas atrodas Averonā (Aveyron), Francijas dienvidrietumos. Jau agrā bērnībā viņš sastapās ar dzīves skarbumu, jo tēvs agri nomira un mātei bija jāuztur pieci bērni. Šinī sakarībā vienpadsmit gadu vecumā Anrī bija spiests uz trim gadiem atstāt ģimenes pavardu, lai varētu bez maksas mācīties tālajā Itālijā Sūzas pilsētā. Jau zēna gados viņš vēlējās būt priesteris.

Pirmā Pasaules kara laikā atrazdamies frontē, Anrī Grialū pieredzēja kara briesmas un drausmīgos apstākļus un piedzīvoja spēcīgu sv. Terēzes no Lizjē aizsardzību.  Pēc kara viņš turpināja iesāktās studijas garīgajā seminārā un padziļināja savu garīgo dzīvi. Iepazīstot sv. Jāni no Krusta, viņš izjuta spēcīgu Dieva aicinājumu iestāties karmelītu ordenī, ko arī darīja tūlīt pēc tam, kad tika iesvētīts par priesteri 1922. gada februārī. Viņa ordeņa vārds bija Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus.

Visu savu dzīvi viņš veltīja Karmela gara un mācības izplatīšanai, lai pēc iespējas plašāk īstenotos kontemplācijas un darbības vienotība. Viņš saraksta garīgās dzīves teoloģijas apkopojumu Es gribu redzēt Dievu (Je veux voir Dieu), kurā ietverta Karmela mācības sintēze. Tas ir šedevrs, kas autoru piepulcē izcilākajiem garīgās dzīves skolotājiem, kurus Dievs Baznīcai devis ar karmelītu ordeņa starpniecību. Šajā grāmatā iekļauta arī tās autora kontemplatīvās dzīves un apustuliskā darba pieredze.

Aicināts nodot saņemto žēlastību lielam skaitam dvēseļu, tēvs Marija Eugēnijs nodibināja Dzīvības Mātes institūtu, sekulārinstitūtu, kura locekļi – laji un priesteri – vēlas liecināt par dzīvo Dievu un atklāt Viņu mūsdienu cilvēkiem. Tēvs Marija Eugēnijs ilgojās visiem kristiešiem darīt zināmu, kā ikdienā iet pa kontemplācijas un svētuma ceļu, sekojot svētajai Terēzei no Lizjē. Bīskaps Gijs Gošē (Guy Gaucher) teicis, ka viņš ir “viens no nozīmīgākajiem mazās Terēzes mācekļiem  kā 20. gadsimtā, tā arī turpmāk”.

Visa tēva Marijas Eugēnija dzīve aizrit, spēcīgas Svētā Gara un Jaunavas Marijas ietekmes caurstrāvota. Atbildot uz viņa mīlestības pilno uzticību, Dievs viņu aicināja pie sevis 1967. gada 27. martā, Lieldienu pirmdienā, kad tiek svinēti Marijas, Dzīvības Mātes, svētki.


Beatifikācija

Daudzi ir jau piedzīvojuši tēva Marijas Eugēnija spēcīgo žēlastību. Viņa misija ir vest dvēseles pie Dieva, atklāt tām Viņa mīlestības dziļumus un mācīt tās ļauties Svētā Gara darbībai, lai kopā ar Viņu celtu Baznīcu.

Lai iepazīstinātu pēc iespējas vairāk kristiešu ar šo garīgās dzīves skolotāju, Baznīca 1985. gadā Aviņonas diecēzē ir uzsākusi viņa beatifikācijas procesu.

“Vislielākais mīlestības akts, ko mēs varam veikt pasaules un cilvēces labā, ir izaudzināt tai svēto. Šis svētais var būt kāds cits vai mēs paši.”
(Tēvs Marija Eugēnijs.)


Lūgšana

Dievs, mūsu Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka esi mums devis tēvu Mariju Eugēniju no Bērna Jēzus!

Viņa dzīve sniedz spilgtu liecību par vienību ar Kristu, paklausību Svētajam Garam un dēla uzticību Jaunavai Marijai.

Viņš mums palīdz iepazīt Tavas mīlestības dziļumus un māca, kā, pateicoties ticībai, ik dienas varam dzīvot Tavā klātbūtnē.

Viņš mums māca neatlaidīgi praktizēt kluso lūgšanu, lai mēs būtu Tavas dievišķās dzīves liecinieki.

Dāvā mums ar viņa starpniecību žēlastību, kuru Tev lūdzam (…), un, ja tāda ir Tava griba, dari, lai Baznīca atzītu viņa svētumu, tā ka tas varētu nest bagātīgus augļus pasaulē!

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

(Ar Aviņonas arhibīskapa Ž. P. Katanoza (Cattenoz) apstiprinājumu.)

 

Lūgšana

Kungs, mūsu Dievs, mēs Tev pateicamies
par Tavu priesteri
Mariju Eugēniju no Bērna Jēzus,
kas dzīvoja Tava Svētā Gara vadībā.
Tu viņu mudināji,
lai viņš cilvēkiem mācītu sasniegt
ciešu tuvību ar Tevi
un vadītu mūsdienu cilvēkus
pa ticības un kontemplācijas ceļiem
uz mīlestības pilnību.
Dari, lai viņa misija nestu augļus Baznīcā;
mēs Tevi lūdzam,
dāvā mums žēlastību, kuru ceram saņemt ar viņa starpniecību,
un, ja tā ir Tava griba,
pagodini savu kalpu!
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.