STRUKTŪRA

Institūtam ir trīs nozarojumi. Divi no tiem ir paredzēti konsekrētiem lajiem – sievietēm un vīriešiem, bet trešais – priesteriem. Institūta locekļi dod trīs svētsolījumus, apsolot dzīvot nabadzībā, šķīstībā un paklausībā. Viņi katru dienu divas stundas veltī iekšējai lūgšanai un katru gadu vismaz trīs nedēļas pavada kādā no “vientulības mājām”. Lielākā daļa Institūta locekļu dzīvo un strādā pasaulē, nevis nošķirtās kopienās.
Institūta žēlastībās līdzdalīgi ir arī tā asociētie līdzstrādnieki, tostarp laulātie pāri, kuri, vēlēdamies īstenot Dieva aicinājumu uz svētumu, tiecas sasniegt mīlestības pilnību savā ikdienas dzīvē, ejot pa ticības un iekšējās lūgšanas ceļu. Noslēdzoties formācijas laikam, viņi saņem Dzīvības Mātes skapulāru un turpina katru dienu vienu stundu veltīt iekšējai lūgšanai.
Institūts ir klātesošs divdesmit valstīs četros kontinentos. Latvijā darbojas Institūta priesteru nozarojums un ir atvērta rekolekciju māja Sarkaņos.