TĒVA MARIJAS EUGĒNIJA GARĪGAIS MANTOJUMS

Bibliogrāfija

Je veux voir Dieux (Es gribu redzēt Dievu),
Editions du Carmel, Venasque, 8e éd. 1998 (1957), 1150 p.
Garīgās dzīves teoloģijas summa.
Satura rādītājs. 

Grāmata tulkota angļu, poļu, vācu, itāliešu valodās un izplatīta vairāk nekā 100 000 eksemplāros visā pasaulē. Tiek gatavoti izdevumi ķīniešu, lietuviešu, čehu, portugāļu valodā.

1. izdevums iznāca 1947. g. divās daļās:
Es gribu redzēt Dievu (Je veux voir Dieu) un
Es esmu Baznīcas meita (Je suis fille de l’Église).


Tēva Marijas Eugēnija runu un rokrakstu apkopojumi

 1. Jēzus Lieldienu noslēpuma apcere
  (Jésus, Contemplation du Mystère Pascal, 1986);
  grāmata izdota latviešu valodā 1992. gadā, 96 lpp.
  Tēva Marijas Eugēnija pēdējo mūža gadu (1960. – 1965. g.) sprediķi un meditācijas.
 2. Svētā Gara iedvesmā
  (Au souffle de l’Esprit, burtiski tulkojot: “Tur, kur Gars pūš”, 1990);
  grāmata izdota latviešu valodā 1992. gadā, 269 lpp.
  Tēva Marijas Eugēnija referāti, kas nolasīti 1957. – 1962. g.
 3. La joie de la miséricorde (Žēlsirdības prieks), 2008, 192 lpp.
  Tēva Marijas Eugēnija nerediģētie manuskripti.
 4. L’oraison des débutants (Iekšējā lūgšana iesācējiem),
  Editions du Carmel, 1944. Atkārtots izd. 2008, 125 p.
 5. Ton amour a grandi avec moi, Un génie spirituel, Thérèse de Lisieux
  (Tava mīlestība auga kopā ar mani. Terēze no Lizjē – garīgās dzīves ģēnijs),
  Editions du Carmel, Coll. Centre Notre-Dame de Vie, Venasque, 3e éd. 1998 (1987), 196 p.
 6. La Vierge Marie toute Mère (Jaunava Marija – pilnībā Māte),
  Editions du Carmel, Coll. Centre Notre-Dame de Vie, Venasque, 3e éd. 2001 (1991), 192 p.
 7. Jean de la Croix, Présence de lumière (Jānis no Krusta: gaismas klātbūtne),
  Editions du Carmel, Coll. Centre Notre-Dame de Vie, Venasque, 1991, 320 p.
 8. Parlez-nous de Dieu (Extraits de textes du Père Marie-Eugène)
  (Stāstiet mums par Dievu! Tēva Marijas Eugēnija tekstu fragmenti),
  Editions du Micocoulier, Venasque, 5° éd. 2004, (1992), 146 p.
 9. L’expérience de Dieu – Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
  textes choisis par Thérèse REMY
  (Dieva pieredze: Tēvs Marija Eugēnijs no Bērna Jēzus. Tekstu izlase.),
  Editions Fides, Canada, 1999, 140 p.
 10.  Les premiers pas de l’Enfant-Dieu (Dieva-Bērna pirmie soļi),
  Editions du Carmel, Coll. Centre Notre-Dame de Vie, Venasque, 2001, 160 p.
 11.  Viens rencontrer le Dieu vivant – Entrer dans la prière avec Je veux voir Dieu
  (Nāc satikt dzīvo Dievu! Ieiet lūgšanā kopā ar «Es gribu redzēt Dievu»),
  Editions du Carmel, Toulouse 2004, 40 p.
 12.  Croyez à la folie de l’amour qui est en Dieu
  (Līdz neprātam ticēt dievišķajai mīlestībai),
  Editions du Carmel, Toulouse 2004, 55 p.
 13.  J’ai prié pour toi – Prière de Jésus, prière du disciple
  (Es lūdzu par tevi: Jēzus lūgšana, mācekļa lūgšana),
  Editions du Carmel, 2006, 75 p.
 14.  Dieu t’attend – Les chemins de la prière – Extraits de Je veux voir Dieu
  (Dievs tevi gaida: lūgšanas ceļi. Fragmenti no «Es gribu redzēt Dievu»),
  Editions du Carmel 2006, 70 p.